Kurumsal - Güney PrefabrikGüney Prefabrik Konteyner - Gaziantep Prefabrik

Biz Kimiz ?

Güney Prefabrik prefabrik evler, çelik villalar, hangar atölye yap?lar?, ?antiye yap?lar?, demonte konteynerler, birle?imli konteynerler, fugal? kabinler, ofis binalar?, hastane ve acil servis binalar?, okul ve e?itim binalar?, sa?l?k merkezleri, yemekhane, yatakhane ve benzer yap?larda Gaziantep Prefabrik Sektöründe önde gelen kurulu?lar aras?ndad?r.

Geçmi?ten günümüze kadar geçici yerle?im mekanlar? alanlar? olarak bilinen prefabrik yap?lar bugün geli?mi? üretme teknolojisi ile dayan?kl? uzun vadeli yap?lar alan?nda yer almaktad?r.Prefabrik uygun fiyatlar? ile yap?lar?n çok amaçl? çözüm imkânlar?na kar?? oldukça ekonomiktir.

Sat??, pazarlama, üretim ve Ar-Ge bölümlerinde çal??an mühendis ve mimarlardan olu?an uzman kadrosuyla tüm teknik hesaplamalar? ve tasar?mlar? kendi bünyesinde gerçekle?tiren GÜNEY PREFABR?K & KONTEYNER yüksek teknolojili üretimin yan? s?ra, planlama, tasar?m, yükleme, lojistik, montaj, demontaj, bina içi tesisat, boya ve sat?? sonras? hizmetleri ve mü?teri odakl? yakla??m?yla Türkiye\\\\\\\'de ve uluslararas? platformlarda hizmet sunmaya devam etmektedir.